Coaching to nie jedynie rozmowa na poziomie kognitywnym, intelektualnym – to znacznie głębszy, szerszy i bogatszy proces … 
? ? ?
Stan Kreatywny, Stan CORE, Stan Coachingowy … Kreatywność, Innowacja, Odporność i Elastyczność Psychiczna, Wellbeing ….. to eksplorujemy zagłębiając się w “CORE Coaching – Praktykę Kreatywnej Zmiany”.
Jedną w fundamentalnych kompetencji Coacha i Klienta, które potrzebujemy rozwinąć dla przeprowadzenia pozytywnej, kreatywnej, stabilnej, długoterminowej zmiany to stan w jakim funkcjonujemy, stan w jakim żyjemy na codzień, stan w jakim podejmujemy decyzje.
Rzeczą oczywistą jest to, że będziemy kreowali zupełnie coś innego żyjąc w przewlekłym stresie, strachu, zalęknieniu, złości, wrogości, agresji, “ciągłej “niezdrowej” rywalizacji i związanej z tym obawie, niż to co będziemy kreowali żyjąc w zupełnie innej rzeczywistości: żyjąc w stanie DOŚWIADCZENIA WEWNĘTRZNEGO BOGACTWA, “zasobności” “Źródła” ( Resource ang. – Zasób – Re-Source (re-connection, re-turn (ponowne połączenie, powrót) do doświadczenia “Source” czyli “Źródła”, które jest wciąż obecne i którego możemy doświadczyć głęboko w sobie ), w miłości, pokoju, życzliwości. Życzeniu sobie i innym dobrze (peace and wspólny wzrost, rozwój, not war), życzeniu nie tylko słowem ale też działaniem, wyborem. Mądrość ta przekazywana jest nam w różnych tradycjach duchowych od tysięcy lat.

Wiemy to intuicyjnie, znamy z własnych doświadczeń, wiemy z nauk tradycji duchowych, ktore są obecne od tysięcy lat, wiemy z badań naukowych. Być może obecny czas, powiedziałbym, że szczególnie to właśnie obecny czas wzywa nas do praktykowania głębokiego doświadczenia kreatywności, pokoju, do życia w doświadczeniu wewnętrznego pokoju, współpracy, kreatywności i szczęścia “doesn`t matter what”, bez względu na wszystko, może pomimo czegoś … , a może nawet dlatego, że to po prostu wybieram. Nie oznacza to, że nie doświadczam już smutku, złość, frustracji, oznacza to raczej, że nawet gdy ich doświadczam, nie są one elementami centralnymi, a centralnym jest moje doświadczenie czegoś znacznie głębszego, miejsca gdzie panuje pokój.
Jak wskazywał Viktor Frankl “Pomiędzy bodźcem i reakcją jest przestrzeń: w tej przestrzeni leży wolność i moc wyboru naszej odpowiedzi”. (Viktor E. Frankl “Człowiek w poszukiwaniu sensu”). Żeby z tej wolności wyboru skorzystać potrzebujemy być w określonym stanie. To kompetencja którą rozwijają coachowie, terapeuci, sportowcy, biznesmeni i wszyscy Ci, którzy chcą wejść w strefę kreatywności. …. By wyjść z cyklu “jedynie automatycznego reagowania” walką, ucieczką, izolacją, znieczulicą, ciągłym “mieleniem – analizowaniamem” – co czasem nazywamy “analysis paralysis” gdzie wielokrotnie dominuje lęk, strach czy “negatywna ocena” i przejść do przestrzeni “mindful with kindness”, do przestrzeni, gdzie łatwiej możemy dokonać kreatywnego, twórczego wyboru.

Ten wybór będzie możliwy a co najmniej o wiele, wiele łatwiejszy, gdy będziemy doświadczać bogactwa, które każdy z nas ma w sobie, gdy będziemy doświadczać kreatywności, gdy będziemy ją twórczo wyrażać , gdy będziemy mieli dostęp do szerszego i głębszego kontaktu w głębi siebie jak rownież “na zewnątrz siebie”, do – jak to nazywamy w coachingu – “stanu zasobnego”. Tu będziemy rozwijali naszą kreatywność, innowacyjność, odporność i elastyczność psychiczną, doświadczenie Wellbeing. Kompetencję tą – nazywam ją stanem CORE – szczegółowo omawiamy i trenujemy podczas warsztatów “CORE Practice – Praktyki Kreatywnej Zmiany”.

Kompetencja ta od lat obecna jest przy rozwijaniu mojej własnej praktyki autocoachingu, praktyki coachingowej, warsztatów coachingowych, jaki i w prowadzonych przeze mnie superwizjach coachingowych. Tak, kompetencja ta jest poddawana superwizji, a w modelu w którym pracuję uznawana za najważniejszą – fundamentalną, bazową.

Zamieszczam część dokumentu, z którego korzystam w mojej pracy superwizyjnej. Gdy z drugim Coachem wspólnie przyglądamy sie Jego kompetencjom, rozmawiamy, odnajdujemy miejsce „w którym sie znajduje” oraz ustalamy kolejne kroki rozwoju. Dokument, który załączam to próba uchwycenia opisu kompetencji, którą rozwijamy jako Coachowie i jako Klienci. Być może propozycja ta będzie inspiracją dla nas Coachów do zwrócenia na nasz stan kreatywny, coachingowy, stan CORE szczególnej uwagi. W moim przekonaniu i doświadczeniu stan ten jest fundamentem kreatywnej, pozytywnej, stablinej i długoterminowej zmiany.

W zamieszczonym poniżej dokumencie, który możesz pobrać znajdziemy opisy poziomów: Practitioner, Advanced Practitioner, Master Practitioner (określeń, ktorych używam w Modelu CORE Coaching) – możemy je odnieść do ACC, PCC, MCC (wspominam o ICF, bo kiedyś aktywnie działałem w ramach tej organizacji, tu robiłem niektóre ze swoich akredytacji, prowadziłem superwizje na scieżce ICF`u) – odnoszące się do poziomu rozwoju stanu coachingowego, stanu CORE. (Pozostałe kompetencje, do których odnosimy się w trakcie warsztatów czy superwizji są opisane w analogiczny, dość szczegółowy sposób).

Wierzę, że nawiązania do kompetencji stanu CORE – Stanu Kreatywnego, coachingowego znajdziemy również w naszej Izbie Coachingu. Na jej stronie znajdziemy informację zamieszczoną dnia 20.04.2021 dotyczącą tego, że “superwizorzy rozpracowują zagadnienia dotyczące jednolitego rozumienia i wypełniania formularza informacji zwrotnej z poziomu posiadanych kompetencji przez coacha lub superwizora” (btw. ciepło wspominam nasze pierwsze spotkania, które odbyway się wiele lat temu, które były częścią procesu wyłaniania się “Izby Coachingu”), nawiązania znajdziemy też w ICC – organizacji, w której rozpoczynałem swoją coachingową profesjonalną drogę, myślę że znajdziemy rówież w innych organizacjach coachingowych.

Jak to mawiał Bruce Lee – “Knowing is not enough, we must apply. Willing is not enough, we must do”. “We must practice “ Wiedzieć to za mało, potrzebujemy to praktykować. Wdrażać. ? ? ?

Warsztaty: “CORE Practice – Praktyka Kreatywnej Zmiany” obejmują, między innymi, takie tematy jak:

1. Stan kreatywny (Stan CORE) oraz obranie kierunku, a na dalszym etapie określenie konkretnego celu,  wypływających z naszych najgłębszych motywacji, pasji. 

2. Rozwinięcie wizji i misji – do nich będą nawiązywały dokonywane Twoje wybory, podejmowane działania.

3. Pogłębienie, umocnienie motywacji, którą rozumiemy jako rezultat integracji co najmniej dwóch elementów: (1) utrzymania koncentracji na obranym kierunku (2) oraz poziomu energii, przejawiające się w dokonywanych wyborach, działaniach.

4. Odporność i elastyczność psychofizyczna, przedsiębiorczość oraz związana z nią adaptatywność, koncentracja i wytrwałość w procesie kreatywnej przemiany. 

5. Kompetencje niezbędne do korzystania z  wyzwań, przeciwności, “problemów” jako okazji do nauki, zmiany i kreowania unikatowych rezultatów. Bazową kompetencją jest umiejętność szybkiego przejscia  ze “stanu problemu” do “stanu rozwiązań”. 

6. Praca na poziomie tożsamości, wartości i przekonań sprzyjająca rozwinięciu spójności i płynącej z niej “mocy = uwolnienia potencjału” w podejmowanych decyzjach. 

 7. Mapa środowiska, w którym funkcjonujemy i które współkreujemy dla określenia  i podjęcia kluczowych działań stymulujących oczekiwaną pozytywną zmianę.

8. Rozwój kompetencji coacha od poziomu podstawowego do zaawansowanego.

 

Załączam słowa Tych Osób, z którymi już praktykowaliśmy w ramach CORE Practice – Praktyki Kreatywnej Zmiany:

? ? ?

„Dzisiejszy warsztat był podróżą w głąb siebie, powrotem do domu. Z tego miejsca bezpiecznego i w pełni wypełnionego akceptacją mogłam uwolnić to, co ograniczało dostęp do najgłębszego pragnienia. Wypowiedzenie tego pragnienia na głos uwolniło cały potencjał do realizacji w rzeczywistości.
Stało się realne i zintegrowane na poziomie ciała i umysłu.
Cały proces trwa kilka minut, potem następuje integracja i nic nie pozstaje już takie jak było. Poczucie rozluźnienia i uwolnienia napięć z ciała jest jak ponownie narodzenie.
Oddech przepływa swobodniej i głębiej.
A pragnienie otrzymalo status realizacji … bo tak naprawdę to czego pragnę już jest. Przysłaniały je tylko ukryte blokady.
Dziękuję Michał za piękny proces, za Twoją pełną delikatności, wrażliwości akceptującą obecność.
Dzięki której mogłam doświadczyć głębokiego kontaktu ze sobą na poziomie umysłu, ciała i duszy.
Z czułością i wdzięcznością raz jeszcze dziękuję.”

Katarzyna Orzeszek
PCC Coach biznesu, Nauczyciel, Superwizor Coachingu.

 

? ? ?

“Niedziela. Coaching generatywny- warsztat z Michałem.
Znając Michała, wiedziałam, że będzie wartościowo, rozwojowo i zaskakująco. I tak właśnie było.
A wszystko niespiesznie, z delikatnością i wrażliwością. W czasie warsztatu wiedza zintegrowana z praktyką – praktyką CORE. Zintegrowanie odbywało się na wielu poziomach: coacha z samym sobą, coacha z klientem, coacha w swojej profesji. Warsztat to nie tylko sposób na poszerzenie wiedzy coacha, to przede wszystkim doświadczanie coachingu w pięknej, towarzyszącej, głębokiej, wglądowej realizacji, Dziękuję Michał.
Czekam na kolejne spotkanie z akceptacją niecierpliwości, która mi towarzyszy.”

Małgorzata Gumowska
Mentor i Coach Dobrych Relacji. Doradca Rozwoju Osobistego, Specjalista w zakresie strategii komunikacyjnych oraz budowania i ulepszania relacji z innymi i z samym sobą.

 

? ? ?

“Michale, warsztaty z Tobą to niesamowite doświadczenie. Nie mogę doczekać się kolejnych.
Za wszystkie emocje i wzruszenia jestem Tobie ogromnie wdzięczna. Takich nauczycieli nam potrzeba.
Dziękuję!”

Małgorzata Iwaniuk
Międzynarodowy trener Mindfulness Kids Programme – London, terapeuta, psycholog, pedagog, neurologopeda, neurodydaktyk, coach. Założycielka Royal School pod Krakowem (prywatna szkoła podstawowa). Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej, neurodydaktyki oraz licznych kursów pedagogicznych. Autorka własnych programów nauczania. Pasjonatka neuronauk oraz edukacji przez zaangażowanie. Jako pierwsza w Polsce wdrożyła w szkole program mindfulness dla uczniów własnych placówek, ucząc ich uważności i czerpania radości z procesu nauki. Wielokrotnie cytowana i polecana przez pedagogów, rodziców, a także ogólnopolskie media.

 

? ? ?

“Piękne ciepłe bycie ze sobą i z drugim człowiekiem. Dla siebie i dla innych. Nowy głęboki poziom akceptacji i czerpania wiedzy z symptomów. Wyjście z nawykowej kognitywnej obróbki danych
a zagłębienie się we współodczuwanie z ciałem. Dziękuję. Naprawdę warto „pracować” w ten sposób. Pasuje to do Nowej Ziemi, którą tworzymy.”

Monika Zubrzycka-Nowak
Akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu, Trener, Mentor. Przewodnicząca Komisji ds. Akredytacji Izby Coachingu. Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Coachingu i Rozwoju. Współautorka książek „Czym (nie) jest coaching. Prawdy i mity o coachingu” oraz „Coaching zdrowia”.

 

? ? ?

Mam pewną trudność, by słowami opisać to, co się dzieje podczas tych warsztatów.
D o ś w i a d c z a m każdą komórką siebie i drugą osobę. To stan flow – kreatywny intuicyjny stan, który najpierw buduję w sobie, żeby później dzielić się tym z innymi.
Jako klient doświadczam niesamowitej uwagi, takiej szczerej z poziomu serca, nie z głowy, obecności, tu i teraz, towarzyszenia, a nie poganiania, akceptacji. Czuję wtedy, że jest miejsce dla wszystkiego, co przyjdzie. To jest uwalniające i otwierające na kreatywną zmianę.
Jako coach pracujący w tej metodzie, czuję, że daję jeszcze więcej uwagi, niż zwykle. Jestem, ale w sumie mnie nie ma. Nie myślę o następnym pytaniu – czuję go. Jesteśmy z coachee w jednym polu, razem go tworzymy, wszystko dzieje się samo. Uczę się od coachee, czego on potrzebuje, i idę za nim, towarzyszę, daję przestrzeń, uważność, akceptację, i zmiany same się dzieją. Cały proces dla mnie mija w stanie flow.
Czuję, że dajesz nam proste i bardzo głębokie narzędzie do pracy ze sobą i drugą osobą. To coaching holistyczny, gdzie body, mind&soul są zaopiekowane, wysłuchane, zauważone.
Michale, jesteś bardzo inspirującym Nauczycielem i dziękuję ogromnie wszechświatu za nasze spotkanie!
Ogromnie dziękuję za dzisiaj! Proces dalej we mnie trwa.

Dariya Lebedeva – Jaskólska
Chakra trainer | Holistic coach to be

 

? ? ?

Michał dziękuję że otworzyłeś przede mną drzwi do pracy z drugim człowiekiem na poziomie, którego wcześniej nie doświadczyłam. A sporo już szkoleń za mną.
Głębokie doświadczenie zarówno bycia zobaczoną jak i zobaczenia drugiego człowieka w całości, na trzech poziomach- umysłu, serca i trzewi.

Jaką to daje moc !

Od pierwszego spotkania z CORE Practice – Praktyką Kreatywnej Zmiany, wiem, że to moje. Takie naprawdę całościowe, holistyczne bycie i wspieranie drugiego człowieka w zmianie. Totalna akceptacja i stworzenie bezpiecznej przestrzeni do spotkania i usłyszenia samego siebie. Nieraz po raz pierwszy w życiu.
Bardzo tego teraz wszyscy potrzebujemy.

Joanna Gawlik-Dziadoń
Akredytowany coach i superwizor ICC, trener biznesu z wieloletnim doświadczeniem menedżerskim, trener FRIS®Style Myślenia i Działania oraz facylitator Action Learning. Członek prezydium Izby Coachingu.

 

? ? ?

Serdecznie pozdrawiam i zapraszam do wspólnej Praktyki Kreatywnej Zmiany. Informacje dotyczące warsztatów znajdziesz w zakładce „Wydarzenia”.

Michał Kułakowski ? ? ?

Jeśli również Ciebie wzywa do Drogi, do tworzenia z pasją, tworzenia na pożytek własny
i innych, zapraszam do kontaktu. Zobaczmy, co wspólnie możemy zrobić. Serdecznie pozdrawiam,
Michał Kułakowski

 

5 + 9 =