Michał Kułakowski, psycholog, przedsiębiorca, coach, autor, podróżnik. Ambasador Twórczej Zmiany. Podążając za wezwaniem, zainspirowany pracą swoich Nauczycieli rozwija własne podejście, które przyjęło nazwę: 
„CORE – COACHING  – Praktyka Kreatywnej Zmiany”.

🙂 🙂 🙂 

Przez większą część mojego życia poszukiwałem odpowiedzi na pytania :

Co sprawia, że pomimo wyzwań, trudności, niepewności jesteśmy w stanie realizować nasze marzenia, iść za tym co w sercu i w duszy gra, możemy być „skuteczni”, możemy zrealizować swój potencjał i wnieść pozytywny wkład w środowisko, w którym żyjemy i które współkreujemy ?

Co czyni człowieka szczęśliwym ?

Co sprawia, że czuję że żyję ? 

Co sprawia, że grupa osób jest w stanie zbudować „mega mocny” zespół, który realizuje to,
co wcześniej wydawało się niemożliwe ?

Odnajdując odpowiedzi na te pytania rozwijam to, co nazywam  „CORE-COACHINGIEM – Praktyką Kreatywnej Zmiany”.

CORE to model praktyk służących twórczemu procesowi przemiany marzeń w fizyczną rzeczywistość. Praktyk takich jak odnajdywanie pasji, wizji, motywacji, umacnianie wewnętrznej siły, elastyczności i odporności psycho-fizycznej, skupienie uwagi, rozbudzanie kreatywności i współpracy oraz wytrwałości, które są ważnymi „składnikami” realizacji tego, co nam w sercu i w duszy gra.

Swoją przygodę z coachingiem rozpocząłem w roku 2004 kiedy to odbywałem praktyki
w Instytucie Psychiatrii i Neurologii przy ulicy Sobieskiego 9 Warszawie. Jeden z pracujących tam terapeutów był również coachem i zaprosił mnie do udziału w sesji, podczas której miałem wejść w rolę „aktora” odgrywającego rożne postaci o rożnych temperamentach, o rożnych zachowaniach. W scenkach tych klient (coachee), miał dostosowywać swoje zachowania odpowiednio do zaistniałej sytuacji i praktykować kompetencje przywódcze. Było to nie tylko moje pierwsze bezpośrednie doświadczenie coachingu, a było to przede wszystkim doświadczenie jednego ze stylów coachingu. Inne miałem poznawać w kolejnych kilkunastu latach.

W tamtym czasie zainteresowania moje dotyczyły pracy trenera, asesora assessment/development center i project managera. Myślałem, że integracja tych obszarów
z coachingiem będzie ciekawym pomysłem. Wtedy nawet nie przypuszczałem do jakiej podróży wezwie mnie coaching. Nie przypuszczałem, że wyruszając za swoją wizją, którą miałem podczas jednej z sesji coachingowych, wyemigruję do Chin, że się tu ożenię i tu założę rodzinę. Tego wtedy nie wiedziałem, miało to nastąpić później.

Tymczasem, w roku 2006 uzyskałem akredytację ICC przechodząc swój pierwszy kurs coachingowy, kurs u Anny Ratajczyk i Piotra Pilipczuka, w kolejnych latach zbliżałem się do certyfikacji ICF PCC, by któregoś wieczoru, podczas rozmowy telefonicznej na linii Polska – Kanada złożyć egzamin i usłyszeć:

„You did it ! You got it !“

W kolejnych latach coraz częściej wchodziłem w rolę wykładowcy coachingu, mentor coacha
i coraz bardziej aktywnie wspierałem Osoby na Ich Drodze do „bycia coachem”.Poszukiwałem jednocześnie czegoś więcej niż to, co jak myślę mogłem otrzymać w ramach standardów organizacji coachingowej. I miałem to szczęście by spotykać, uczyć się od i współpracować ze wspaniałymi Nauczycielami, Mistrzami Pozytywnej, Kreatywnej Zmiany.

W roku 2013, po kilku latach praktyki “Generative Change Work” zostałem zaproszony przez mojego głównego Nauczyciela i Mentora Stephena Gilligana PhD do współpracy w ramach Jego zespołu trenerskiego w Chinach.

Jako coach, trener i konsultant pracujący Chinach wspierałem między innymi tamtejszych przedsiębiorców i ich zespoły w procesie kreowania, projektowania i realizacji przedsięwzięć
w wyniku czego np. powstała sieć herbaciarni, której jednym z założeń jest promowanie dawnej kultury chińskiej i wartości prospołecznych wśród lokalnych społeczności miast czy rozwój jednej
z największych sieci “Wellness and Beauty” na rynku chińskim.

Będąc na swojej Drodze, coraz częściej odkrywałem też to, że moimi Nauczycielami są moi Klienci,
moi Studenci i co mogło by się wydawać oczywiste, a często oczywiste nie było: samo Życie.
Podążając za wezwaniem, zainspirowany pracą spotkanych na Drodze Nauczycieli, pochodzących z wielu różnych kultur i tradycji, rozwijam własny model pracy, który przyjął nazwę
„CORE-COACHING  – Praktyka Kreatywnej Zmiany”.

 

Do roku 2014 mieszkając głównie w Polsce, jako coach, konsultant bądź trener brałem udział
w przygotowaniu i realizacji projektów związanych z przeprowadzaniem organizacji, liderów bądź zespołów przez proces zmiany m.in. w firmach:
ING Usługi Finansowe S.A., Consafe Logistics sp. z o.o., Metro Group, Merck sp. z.o.o,
Nowa Era sp. z o.o., Coca–Cola sp. z o.o., Warsaw Eagles, Berner sp. z o.o.

Wsparciem w niektórych realizowanych projektach, było również moje przygotowanie do roli assessora (assessment i development center przez DDI i SHL), konsultanta posługującego się metodologią Hogana oraz narzędziami takimi jak iP121 czy Insights Discovery.

Pracowałem jako wykładowca coachingu w ramach studiów podyplomowych organizowanych przez :
Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie
Laboratorium Psychoedukacji / SWPS w Warszawie (pracuję obecnie)
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Ślaski w Katowicach

Jestem współautorem kilku publikacji o tematyce coachingowej:

„Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków” red.nauk. dr hab. M.Sidor-Rządkowska
„Coaching – rozwój ludzkiego potencjału” red.nauk. dr L.Czarkowska
„Coaching jako katalizator rozwoju organizacji” red.nauk. dr L.Czarkowska
„Harmonia w życiu prywatnym i w biznesie “ red. meryt. M.Kułakowski
„Podróż ku wewnętrznej motywacji w coachingu, Coaching Review, A.Szewczyk, M.Kułakowski

Jedną z moich pasji, która rozpoczęła się jeszcze wcześniej niż coaching, jest nurkowanie. Przygodę z nim rozpocząłem w roku 1998. Od tamtego czasu miałem okazję nurkować w wielu pięknych polskich jeziorach, w górskich jeziorach Austrii, jaskiniach Meksyku, bajecznych wodach Indonezji, wrakach Morza Czerwonego oraz zimnych i jednocześnie wspaniałych wodach Bałtyku.
Pracowałem jako przewodnik grup eksplorujących różne zakątki Morza Czerwonego, współorganizowałem wyprawy nurkowe. Pasja ta prowadziła mnie przez doświadczenia nurka zawodowego, wojskowego oraz płetwonurka posiadającego wyższe uprawnienia instruktorskie.

Pogłębiając swoją Ścieżkę Rozwoju kieruję uwagę na samodzielną pracę własną, uczestnictwo w różnych inspirujących mnie warsztatach, czasem w roli studenta lub członka zespołu trenerskiego. Biorę również udział w grupach superwizyjnych prowadzonych przez Stephena Gilligana. Wcześniej w Monachium (Niemcy), a w ostatnich latach w Taipei (Tajwan). Pogłębieniem mojej Ścieżki Rozwoju jest również moja praca w ramach prowadzonych przeze mnie indywidualnych, grupowych i zespołowych Sesji Twórczości i CORE-Coachingu.

Od roku 2014 mieszkam i głównie pracuję w Chinach prowadząc indywidualną praktykę i szkolenia związane z twórczością, rozwojem osobistym, rozwojem zespołów i tematyką głęboko satysfakcjonującego stylu życia. Czasem pracuję na sali szkoleniowej, czasem w firmie mojego klienta, a czasem w górach Helan na północy Chin, czy na piaskach pustyni Tengger w Mongolii Wewnętrznej lub w wodach Północnego Sulawezi. 🙂 🙂 🙂 

Jeśli również Ciebie wzywa do Drogi, do tworzenia z pasją, tworzenia na pożytek własny
i innych, zapraszam do kontaktu. Zobaczmy, co wspólnie możemy zrobić. Serdecznie pozdrawiam,
Michał Kułakowski

 

11 + 14 =