Trzask prask i wszystko układa się “pomyślnie”,
tak sobie czasem życzymy :
“szcześcia, zdrowia, pomyślności” a tymczasem …

Jeśli doświadczasz tego, że gdzieś się “zaklopsowałaś/ eś” lub “zaklopsował” się Twój zespół
i czasem zamiast jak po maśle, idzie jak pogrudzie …. 

Być może odczuwasz  niższą motywacę, może frustrację ?

Może potrzebujesz lub Twój zespół potrzebuje obrać kierunek, utrzymać koncentrację, energię, być bardziej elastyczny i kreatywny by tworzyć oczekiwane rezultaty ?

Może czujesz potencjał Twojego zespołu jeszcze nie uwolnił się na tyle byście poszli na pełny gwizdek i poczuli “wiatr we włosach“, odetchnęli pełną piersią ?

 

Jeśli tak, zapraszam do zanurzenia sie w CORE Coaching – Praktykę Kreatywnej Zmiany. 

Warsztaty i sesje “CORE Coachingu – Praktyka Kreatywnej Zmiany” możemy rozumieć jako przestrzeń w której wspólnie kreujemy,  jako okazje do głębokiego zanurzenia się w proces doswiadczeń, dzieki którym, wyciągamy wnioski,  rozwijamy nasze postawy, wiedzę i umiejętności niezbędne do twórczego kreowania. Z praktyk tych, w takiej lub innej formie skorzystało już wiele osób na rynku polskim i chińskim, osób poruszających się w różnych kontekstach: biznesowym, sportowym, artystycznym. Korzystali z niej psycholodzy, coache, konsultanci a szerzej: Osoby zwiazane z tematyką twórczości, innowacji, przeprowadzeniem kreatywnej pozytywnej, stabilnej i długoterminowej zmiany. 

 

Warsztaty: “CORE Coaching – Praktyka Kreatywnej Zmiany” obejmują, między innymi, takie tematy jak:

1. Stan kreatywny (Stan CORE) oraz obranie kierunku, a na dalszym etapie określenie konkretnego celu,  wypływających z naszych najgłębszych motywacji, pasji. 

2. Rozwinięcie wizji i misji – do nich będą nawiązywały dokonywane Twoje wybory, podejmowane działania.

3. Pogłębienie, umocnienie motywacji, którą rozumiemy jako rezultat integracji co najmniej dwóch elementów: (1) utrzymania koncentracji na obranym kierunku  oraz (2) poziomu energii, przejawiające się w dokonywanych wyborach, działaniach.

4. Odporność i elastyczność psychofizyczna, przedsiębiorczość oraz związana z nią adaptatywność, koncentracja i wytrwałość w procesie kreatywnej przemiany. 

5. Kompetencje niezbędne do korzystania z  wyzwań, przeciwności, “problemów” jako okazji do nauki, zmiany i kreowania unikatowych rezultatów. Bazową kompetencją jest umiejętność szybkiego przejscia  ze “stanu problemu” do “stanu rozwiązań”. 

6. Praca na poziomie tożsamości, wartości i przekonań sprzyjająca rozwinięciu spójności i płynącej z niej “mocy = uwolnienia potencjału” w podejmowanych decyzjach. 

7. Mapa środowiska, w którym funkcjonujemy i które współkreujemy dla określenia  i podjęcia kluczowych działań stymulujących oczekiwaną, pozytywną zmianę.

8. Rozwój kompetencji coacha od poziomu podstawowego do zaawansowanego.

 

W ramach warsztatów rozwiniesz własną, (indywidualną, a jeśli będziemy pracowali w zespole to zespołową) Praktykę Kreatywnej Zmiany, którą będziesz kontynuowała/kontunuował po zakończonycyh warsztatach. 

Praktyka ta może być później wspierana w ramach sesjii coachingowych.  Jednocześnie podkreślamy to, że największą koncentrację kierujemy na rozwinięcie i kontunuowanie własnej Praktyki Kreatywnej Zmiany, wierząc że rezultaty które kreujemy są tak dobre, jak dobra jest nasza praktyka. 

Jeśli temat innowacji, korzystania również z  wyzwań, trudności jako okazji do zmiany jest Ci bliski, by kreować atrakcyjną dla Ciebie  rzeczywistość serdecznie zapraszam do kontaktu, na warszaty
i sesje coachingowe.  

Pozdrawiam, Michał Kułakowski 

Jeśli chcesz  otrzymać szczegółowe informacje dotyczące warsztatów i wspólnie praktykować Kreatywną Zmianę, serdecznie proszę o kontakt poprzez załączony formularz lub facebook.
Pozdrawiam, Michał Kułakowski

 

1 + 14 =